Non gaude

Kontaktu formularioa

Jakinarazten dizugu zure datuak ROCAren fitxategi batean bildu ditugula, datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legeari jarraiki. Ahalik eta pribatutasun, konfidentzialtasun eta segurtasun handienarekin tratatuko dugu informazio hori, indarreko legea betez. Jakinarazten dizugu, halaber, zure datuak ROCAren bezero eta erabiltzaileen fitxategian ere bilduko direla. Zure esku dago eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurka egiteko eskubideak baliatzea, honako helbide honetara komunikazio idatzia bidaliz: Roca Sanitario, S.A. Av. Diagonal, 513, 08029 Barcelona, España